tanıtım filmi çekimi

Akademi Hakkında

KUR’ÂN-I KERİM

EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI

(07 Ekim 2023-18 Mayıs 2024)

 

(Dr. Fatih Çollak)

I- AKADEMİ (CUMARTESİ DERSLERİ)

Elmalılı Hamdi Yazır Kur’an Akademisi ERKEK ASİSTANLAR Kur’ân-ı Kerim İhtisas Eğitim ve Öğretim Programı

1) Amaçlar

Bu programla;

a. Kur’ân’ı Kur’an’dan tanıtmak

b. Kur’ân’ın vasıflarını Hz. Peygamber’den öğrenmek

c. Kur’ân’ı sevdirmek

d. Kur’an eğitim ve öğretiminin önemini kavratmak

e. Kur’ân’ı doğru okuma, güzel tilâvet etme usul ve esaslarını öğretmek

f. Mesleki bilgi ve becerisiyle kifayetli; örnek ahlâkıyla liyakatli Kur’an hocaları, öğretmenleri ve öğretim görevlileri yetiştirmek

g. Kur’ân’a hizmet sevgisini aşılamak

h. Kur’an hizmetleriyle insanlara dini sevdirmek amaçlanır.

2) Program Eğitim Süresi

a. Program 2 (iki) yıl temel, 2 (iki) yıl asistanlık hazırlık eğitimi olmak üzere toplam 4 (dört) yıl sürelidir.

b. Temel eğitim zorunlu, asistanlık hazırlık eğitimi ihtiyaridir.

3) Ders Mekân ve Günü

a. Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdi Yazır Kur’an Akademisi, Ümraniye.

b. Cumartesi

4) Takvim

a. Güz dönemi……      (07 Ekim 2023-20 Ocak 2024)

b. Ara tatil………..      (21 Ocak 2024-17 Şubat 2024)

c. Bahar dönemi…..      (17 Şubat 2024-18 Mayıs 2024)

d. Yaz tatili ……….     (19 Mayıs 2024-05 Ekim 2024)

5) Dersler

a. Kur’ân-ı Kerim[1] …     (09.30-10.30)

b. Tefsir[2]……………….(10.30-11.15)

c. Musiki[3]………………(11.15-12.00)

6) Müfredat

a. Tashîh-i huruf, tecvit tahlilleri ve sûre kıraati

b. Arapça tecvit metin okumaları

c. Tecvit ve kıraat terimleri

d. Sûre tefsirleri

e. Ana makamlarla ilâhi faslı ve aşr-ı şerif tilâvetleri.

7) Hocalar

a. Hoca

b. Asistanlar

8) Ders Usulü

a. Toplu kıraat

b. Ferdî ders dinlemeleri

c. Konu sunumları

d. Tefsir açıklamaları

e. İlahi meşk ve Kur’an dinletileri.

9) Akademi Öğrenci Portföyü

a. Din görevlileri[4]

b. Öğretmenler[5]

c. Öğrenciler[6].    

10) Öğrenci Grupları

A- BELGE ALMAMIŞ KIDEMLİ ÖĞRENCİLER

a. Akademide önceki dönemde ve farklı sürelerde[7] derslere devam edip belge almamış kıdemli öğrenciler grubudur.

b. Gruptan olup önceki dönemlerde aldığı derslerle iki yıllık temel eğitim süresini tamamlayan öğrenciler dönem kayıt şartlarını yerine getirmekle birlikte güz ve bahar döneminde derslere girmezler.

c. Bu öğrenciler üçüncü eğitim ve öğretim yılı güz döneminin ilk haftasında hoca ve ilgili asistan tarafından mezuniyet sınavına tâbî tutulur. Sınavda başarılı olanlar Tashîh-i Huruf Belgesi alır ve mezun olurlar.

d. Mezun olup akademiden ayrılanlara -derslere girmediklerinden dolayı- kayıt ücretleri iade edilir.

e. Mezuniyet sınavında başarısız olanlar hafta içi derslere yönlendirilirler.

f. Bu derslere katılmak isteyenler ikinci kez temel eğitim alır ve iki yıllık süreci tamamladıktan sonra asistan tarafından mezuniyet sınavına tâbî tutulurlar. Başarılı olanlar Tashîh-i Huruf Belgesi alır ve mezun olurlar. Başarısız olanların akademiyle ilişiği kesilir.

g. Katılmak istemeyen öğrencilere -ders almadıklarından dolayı- ödedikleri kayıt ücreti iade edilir.

h. Mezuniyet sınavında başarılı olup asistanlık hazırlık eğitimine devam etmek isteyenler dönem kayıt şartlarını yeri getirmek ve belgelerini sorumlu asistan Faruk Algın’a ibraz etmek şartıyla, bu işlemlerin tamamlandığı tarihten bir hafta sonra belirlenen gün ve saatte Asistanlık Hazırlık Sınavı’na girme hakkına sahip olurlar.

ı. Sınavda başarılı olanlar akademi kıdemli B Grubu asistanları arasında iki yıl süreli eğitime tâbî tutulur, dördüncü yılın sonunda (sınavsız) B Grubu asistanı tayin edilirler.

i. Başarısız olanların akademiyle ilişiği kesilir.

B- BELGE ALMIŞ KIDEMLİ ÖĞRENCİLER

a. Akademide önceki dönem ve farklı sürelerde[8] derslere devam edip belge almış kıdemli öğrenciler grubudur.

b. Belge alıp mezun olduklarından temel eğitim derslerine girmezler.

c. Daha önce belge almış bu öğrencilerden asistanlık hazırlık eğitimine devam etmek isteyenler dönem kayıt şartlarını yeri getirmek ve belgelerini sorumlu asistan Faruk Algın’a ibraz etmek şartıyla, bu işlemlerin tamamlandığı tarihten bir hafta sonra belirlenen gün ve saatte Asistanlık Hazırlık Sınavı’na girme hakkına sahip olur.

d. Sınavda başarılı olanlar akademi kıdemli B Grubu asistanları arasında iki yıl süreli eğitime tâbî tutulur ve dördüncü yılın sonunda (sınavsız) B Grubu asistanı tayin edilirler.

e. Başarısız olanların akademiyle ilişiği kesilir.

C- YENİ ÖĞRENCİLER

a. Akademiye ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler grubudur.

b. Bu grup, kayıt yaptırdıktan sonra iki yıl temel eğitimi alır.

c. Güz dönemi toplu derslerde bulunur, ferdî ders almazlar.

d., Bahar dönemi toplu derslerde bulunur, asistanlardan ferdî ders almaya başlarlar.

e. İki yıllık temel eğitimin her döneminde kayıt yeniler ve derslere devam ederek dönemlerini tamamlarlar.

f. İkinci yılın sonunda (bahar dönemi) mezuniyet sınavına tâbî tutulurlar. Başarılı olanlar Tashîh-i Huruf Belgesi alarak mezun olurlar.

g. Başarısız olanlar hafta içi derslere yönlendirilirler.

g. Bu derslere katılmak isteyenler ikinci kez temel eğitimi alır ve iki yıllık süreci tamamladıktan sonra asistan tarafından mezuniyet sınavına tâbî tutulurlar. Başarılı olanlar Tashîh-i Huruf Belgesi alır ve mezun olurlar. Başarısız olanların akademiyle ilişiği kesilir.

h. Hafta içi derslere katılmak istemeyen öğrencilere -ders almadıklarından dolayı- ödedikleri kayıt ücreti iade edilir.

ı. Mezuniyet sınavında başarılı olup belge alanlardan asistanlık hazırlık eğitimi almak isteyenler dönem kayıt şartlarını yeri getirmek ve belgelerini sorumlu asistan Faruk Algın’a ibraz etmek şartıyla, bu işlemlerin tamamlandığı tarihten bir hafta sonra belirlenen gün ve saatte Asistanlık Hazırlık Sınavı’na girme hakkına sahip olurlar.

i. Sınavda başarılı olanlar akademi kıdemli B Grubu asistanları arasında iki yıl süreli eğitime tâbî tutulur ve dördüncü yılın sonunda (sınavsız) B Grubu asistanı tayin edilirler.

j. Başarısız olanların akademiyle ilişiği kesilir.

11) Kayıt İşlemleri

a. Tüm öğrenciler programa 01-30 Eylül 2023 tarihleri arasında internet (http://www.bilimveinsanvakfı.org.tr) adresinden form doldurmak suretiyle kayıt yaptırır.

b. Kayıt yaptırmak isteyen tüm öğrenciler kayıt ücreti olarak vakfın ilgili banka hesabına güz ve bahar dönemi için 500’er TL olmak üzere toplam 1000 TL ödemeyi tamamladıktan sonra banka makbuzu veya internet dekontunu sitedeki forma yüklerler.

c. Sistem dışı -idareye ulaşarak veya telefonla- başvurular kabul edilmemektedir.

d. 30 Eylül 2023 günü 17.30’dan sonra sistem kapalı olacağından kayıt işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

e. Kesin kayıt Seviye Tespit Sınavı’ndaki başarıya göre gerçekleşir.

12) Seviye Tespit Sınavı

a. Kayıt işlemlerini yerine getiren öğrenciler eğitimin başladığı gün (06.10.2023) ilk dersin sonunda;

* Kur’ân-ı Kerim (Ezber müfredâtı ve yüzüne kıraat)

* Tecvit

* Aşr-ı şerif tilâvetinden Seviye Tespit Sınavı’na tâbî tutulurlar.

b. Sınava ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler girer.

c. Bu öğrenciler;

* Banka makbuzu veya internet dekontunun nüshalarını

* Kurumlarına (DİB, MEB) ait resmi görev belgelerini

* (İHL, İLAHİYAT FAKÜLTESİ) öğrenci kimliklerini Seviye Tespit Sınavı’nda imtihan heyetine ibraz ederler.

d. Seviye Tespit Sınavı’na girip 85-100 arasında puan alan öğrenciler programa dahil edilir ve ilgili asistana yönlendirilirler.

e. Puanı 84 ve daha aşağı olanlar başarısız sayılır; içlerinden derslere devam etmek isteyenler hafta içi derslere yönlendirilirler.

f. Bu derslere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt ücretleri iade edilir.

g. Öğrencilerin puan durumları mesaj yoluyla kendilerine iletilir.

13) Hafta İçi Dersler

a. Hafta içi dersler akademide tayin edilen gün ve saatte görevli asistanca yönetilir.

b. Müfredat görevli asistan tarafından hazırlanır.

c. Öğrencilerin derslere kabulü, sevk ve idaresi, sınavları, mezuniyet ve belge işlemleri, ilişiğinin kesilmesi gibi konular görevli asistanın yetki ve sorumluluğundadır.

d. Görevli asistan belge verilecek öğrencilerle ilgili konularda Hoca ile istişare eder.

e. Belge, asistanın imzasıyla öğrenciye teslim edilir.

14) Asistanların Görevleri

a. Asistanlar, akademide uygulanan eğitim ve öğretim çalışmalarının aktif hocalarıdır.

b. Kadroya alınan ve göreve başlayan asistanlar, her dönem akademiye devam edip etmeme ve ders okutup okutmama hususunda irade beyanlarını Hoca’ya ileterek taahhütte bulunurlar.

c. Asistanlar, akademiden geçici veya sürekli ayrılmaları durumunda kararlarını Hoca’ya bildirip izin isterler.

d. Asistanın tayin ve değişimi Hoca’nın tasarrufundadır.

e. Asistanlar derslerde Hoca’nın yardımcılarıdır; öğrencilerin ferdî derslerini yürütür, takip formlarıyla[9] kendilerine bağlı öğrencilerin ders ve yoklama gibi durumlarını takip ederek Hoca’ya rapor verirler. Bu rapor çerçevesinde dönem veya yıl sonu öğrencinin programa devam etmesi yahut akademiyle ilişiğinin kesilmesi gerektiği hususu karara bağlanır.

f. Hoca’nın derse katılamaması durumunda ders, başasistan tarafından işlenir.

g. Asistanlar, her yıl dersler başlamadan önce eğitim ve öğretim hizmetlerini görüşmek, yeni kararlar almak ve akademide yapılan çalışmalarla alakalı teklifleri değerlendirmek üzere yapılan toplantılara katılırlar.

15) A Grubu Asistanlık ve İcâzetnâme

a. Akademide B grubu asistanı olarak eğitime devam eden öğrenciler bir süre sonra Hoca tarafından A Grubu Asistanı tayin edilir ve tertiplenen bir merasimle icâzetnâme alırlar.

b. İcâzetnâme alanlar akademide görevlendirilip hoca kadrosuna dahil edilirler.

16) Merasimler

a. İcâzetname törenleri[10]

b. Akademi Asistanlar Arası Hafızlık Yarışması (Güz dönemi son hafta)[11]

c. Akademi Asistanlar Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması (Bahar Dönemi son hafta)[12]

d. Misafir okuyuculardan Kur’an tilâveti (Muhtelif derslerde)

e. Kahvaltılı/yemekli toplantılar (Güz dönemi başlarken)

17) Serbest Meslek Grubu

a. 2023-24 eğitim öğretim döneminden itibaren akademinin cumartesi derslerine serbest meslek grubundan yeni talebe alımı olmayacaktır.

b. Akademinin serbest meslek grubu eski talebelerinden belgesi olanlar mezun edilmiş ve akademiyle ilişiği kesilmiş sayılır.

c. Serbest meslek grubu eski talebelerinden belgesi olmayanlar akademide daha önce derslerine devam ettiği ilgili asistan hocaya başvururlar.

d. Söz konusu talebelerden, hocası tarafından tâbî tutulacakları sınavda başarılı olanlara Katılım Belgesi verilerek mezun edilirler.

e. Başarısız öğrenciler hafta içi derslere yönlendirilirler.

f. İki yıl sürecek yeni bir eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan talebeler Katılım Belgesi alırlar.

g. Bu derslere devam edip herhangi bir başarı gösteremeyen talebelerin akademiyle ilişiği kesilir.

 

 

KUR’ÂN-I KERİM

EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI

(06 Ekim 2023-17 Mayıs 2024)

 

(Dr. Fatih Çollak)

II- AKADEMİ (CUMA DERSLERİ)

Elmalılı Hamdi Yazır Kur’an Akademisi BAYAN ASİSTANLAR Kur’ân-ı Kerim İhtisas Eğitim ve Öğretim Programı

1) Amaçlar

Bu programla;

a. Kur’ân’ı Kur’an’dan tanıtmak

b. Kur’ân’ın vasıflarını Hz. Peygamber’den öğrenmek

c. Kur’ân’ı sevdirmek

d. Kur’an eğitim ve öğretiminin önemini kavratmak

e. Kur’ân’ı doğru okuma ve güzel tilâvet etme usul ve esaslarını öğretmek

f. Mesleki bilgi ve becerisiyle kifayetli; örnek ahlâkıyla liyakatli Kur’an hocaları, öğretmenleri ve öğretim görevlileri yetiştirmek

g. Kur’an hizmet sevgisini aşılamak

h. Kur’an hizmetleriyle insanlara dini sevdirmek amaçlanır.

2) Program Eğitim Süresi

a. Program 2 (iki) yıl temel, 2 (iki) yıl asistanlık hazırlık eğitimi olmak üzere toplam 4 (dört) yıl sürelidir.

b. Temel eğitim zorunlu, asistanlık hazırlık ihtiyaridir.

3) Ders Mekân ve Günü

a. Bilim ve İnsan Vakfı Elmalılı Hamdi Yazır Kur’an Akademisi, Ümraniye.

b. Cuma

4) Takvim

a. Güz dönemi……      (06 Ekim 2023-19 Ocak 2024)

b. Ara tatil…………    (20 Ocak 2024-16 Şubat 2024)

c. Bahar dönemi……    (16 Şubat 2024-17 Mayıs 2024)

d. Yaz tatili ………..    (18 Mayıs 2024-04 Ekim 2024)

5) Dersler

a. Kur’ân-ı Kerim[13] ……. (14.00-15.00)

b. Tefsir[14]………………. (15.00-15.30)

c. Mûsiki[15]……………… (15.30-16.00)

6) Müfredat

a. Tashîh-i huruf, tecvit tahlilleri, sûre kıraati

b. Arapça tecvit metin okumaları

c. Tecvit ve kıraat terimleri

d. Sûre tefsirleri

e. Ana makamlarla ilâhi faslı ve aşr-ı şerif tilâvetleri.

7) Hocalar

a. Hoca

b. Asistanlar

8) Ders Usulü

a. Toplu kıraat

b. Ferdî ders dinlemeleri

c. Konu sunumları

d. Tefsir açıklamaları

e. İlahi meşk ve Kur’an dinletileri.

9) Akademi Öğrenci Portföyü

a. Kur’an Kursu hocaları[16]

b. Öğretmenler[17]

c. Öğrenciler[18]

10) Öğrenci Grupları

A- BELGE ALMAMIŞ KIDEMLİ ÖĞRENCİLER

a. Akademide önceki dönem ve farklı sürelerde[19] derslere devam edip belge almamış kıdemli öğrenciler grubudur.

b. Gruptan olup önceki dönemlerde aldığı derslerle iki yıllık temel eğitim süresini tamamlayan öğrenciler dönem kayıt şartlarını yerine getirmekle birlikte güz ve bahar döneminde derslere girmezler.

c. Bu öğrenciler üçüncü eğitim ve öğretim yılı güz döneminin ilk haftasında Hoca ve ilgili asistan tarafından mezuniyet sınavına tâbî tutulur, sınavda başarılı olanlar Tashîh-i Huruf Belgesi alır ve mezun olurlar.

d. Mezun olup akademiden ayrılanlara -derslere girmediklerinden dolayı- kayıt ücretleri iade edilir.

e. Mezuniyet sınavında başarısız olanlar cumartesi derslerine yönlendirilirler.

f. Bu derslere katılmak isteyenler ikinci kez temel eğitimi alır ve iki yıllık süreci tamamladıktan sonra asistan tarafından mezuniyet sınavına tabi tutulurlar. Başarılı olanlar Tashîh-i Huruf Belgesi alır ve mezun olurlar. Başarısız olanların akademiyle ilişiği kesilir.

g. Katılmak istemeyen öğrencilere -ders almadıklarından dolayı- ödedikleri kayıt ücreti iade edilir.

h. Mezuniyet sınavında başarılı olup asistanlık hazırlık eğitimine devam etmek isteyenler dönem kayıt şartlarını yeri getirmek ve belgelerini sorumlu asistan Özlem Tok’a ibraz etmek şartıyla, bu işlemlerin tamamlandığı tarihten bir hafta sonra belirlenen gün ve saatte Asistanlık Hazırlık Sınavı’na girme hakkına sahip olurlar.

ı. Sınavda başarılı olanlar akademi kıdemli B Grubu asistanları arasında iki yıl süreli eğitime tabi tutulur, dördüncü yılın sonunda (sınavsız) B Grubu asistanı tayin edilirler.

i. Başarısız olanların akademiyle ilişiği kesilir.

B- BELGE ALMIŞ KIDEMLİ ÖĞRENCİLER

a. Akademide önceki dönem ve farklı sürelerde[20] derslere devam edip belge almış kıdemli öğrenciler grubudur.

b. Belge alıp mezun olduklarından temel eğitim derslerine girmezler.

c. Daha önce belge almış bu öğrencilerden asistanlık hazırlık eğitimine devam etmek isteyenler dönem kayıt şartlarını yeri getirmek ve belgelerini sorumlu asistan Özlem Tok’a ibraz etmek şartıyla, bu işlemlerin tamamlandığı tarihten bir hafta sonra belirlenen gün ve saatte Asistanlık Hazırlık Sınavı’na girme hakkına sahip olur.

d. Sınavda başarılı olanlar akademi kıdemli B Grubu asistanları arasında iki yıl süreli eğitime tâbî  tutulur, dördüncü yılın sonunda (sınavsız) B Grubu asistanı tayin edilirler.

e. Başarısız olanların akademiyle ilişiği kesilir.

C- YENİ ÖĞRENCİLER

a. Akademiye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci grubudur.

b. Grup, kayıt yaptırdıktan sonra iki yıl temel eğitimi alır.

c. Güz dönemi toplu derslerde bulunur, ferdî ders almazlar.

d. Bahar dönemi toplu derslerde bulunur, asistanlardan ferdî ders almaya başlarlar.

e. İki yıllık temel eğitimin her döneminde kayıt yeniler ve derslere devam ederek eğitimlerini tamamlarlar.

f. İkinci yılın sonunda (bahar dönemi) mezuniyet sınavına tabi tutulurlar. Başarılı olanlar Tashîh-i Huruf Belgesi alarak mezun olurlar.

g. Başarısız olanlar cumartesi derslerine yönlendirilirler.

g. Bu derslere katılmak isteyenler ikinci kez temel eğitimi alır ve iki yıllık süreci tamamlayıp asistan tarafından mezuniyet sınavına tabi tutulurlar. Başarılı olanlar Tashîh-i Huruf Belgesi alır ve mezun olurlar. Başarısız olanların akademiyle ilişiği kesilir.

h. Cumartesi derslerine katılmak istemeyen öğrencilere -ders almadıklarından dolayı- ödedikleri kayıt ücreti iade edilir.

ı. Mezuniyet sınavında başarılı olup belge alanlardan asistanlık hazırlık eğitimi almak isteyenler dönem kayıt şartlarını yeri getirmek ve belgelerini sorumlu asistan Özlem Tok’a ibraz etmek şartıyla, bu işlemlerin tamamlandığı tarihten bir hafta sonra belirlenen gün ve saatte Asistanlık Hazırlık Sınavı’na girme hakkına sahip olurlar.

i. Sınavda başarılı olanlar akademi kıdemli B Grubu asistanları arasında iki yıl süreli eğitime tâbî tutulur, dördüncü yılın sonunda (sınavsız) B Grubu asistanı tayin edilirler.

j. Başarısız olanların akademiyle ilişiği kesilir.

11) Kayıt İşlemleri

a. Tüm öğrenciler programa 01-30 Eylül 2023 tarihleri arasında internet (http://www.bilimveinsanvakfı.org.tr) adresinden form doldurmak suretiyle kayıt yaptırır.

b. Kayıt yaptırmak isteyen tüm öğrenciler kayıt ücreti olarak vakfın ilgili banka hesabına güz ve bahar dönemi için 500’er TL olmak üzere toplam 1000 TL ödemeyi tamamladıktan sonra banka makbuzu veya internet dekontunu sitedeki forma yüklerler.

c. Sistem dışı -idareye ulaşarak veya telefonla- başvurular kabul edilmemektedir.

d. 30 Eylül 2023 günü 17.30’dan sonra sistem kapalı olacağından kayıt işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

e. Kesin kayıt Seviye Tespit Sınavı’ndaki başarıya göre gerçekleşir.

12) Seviye Tespit Sınavı

a. Kayıt işlemlerini yerine getiren öğrenciler eğitimin başladığı gün (06.10.2023) ilk dersin sonunda;

* Kur’ân-ı Kerim (Ezber müfredâtı ve yüzüne kıraat)

* Tecvit

* Aşr-ı şerif tilâvetinden Seviye Tespit Sınavı’na tâbî tutulurlar.

b. Sınava ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler girer.

c. Bu öğrenciler;

* Banka makbuzu veya internet dekontunun nüshalarını,

* Kurumlarına (DİB, MEB) ait resmi görev belgelerini,

* (İHL, İLAHİYAT FAKÜLTESİ) öğrenci kimliini Seviye Tespit Sınavı’nda imtihan heyetine ibraz ederler.

d. Seviye Tespit Sınavı’na girip 85-100 arasında puan alan öğrenciler programa dahil edilir ve ilgili asistana yönlendirilirler.

e. Puanı 84 ve daha aşağı olanlar başarısız sayılır, içlerinden derslere devam etmek isteyenler cumartesi derslerine yönlendirilirler.

f. Bu derslere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt ücretleri iade edilir.

g. Öğrencilerin puan durumları mesaj yoluyla kendilerine iletilir.

13) Cumartesi Dersleri

a. Cumartesi dersleri akademide tayin edilen gün ve saatte görevli asistanca yönetilir.

b. Müfredat görevli asistan tarafından hazırlanır.

c. Öğrencilerin derslere kabulü, sevk ve idaresi, sınavları, mezuniyet ve belge işlemleri, ilişiğinin kesilmesi gibi konular görevli asistanın yetki ve sorumluluğundadır.

d. Görevli asistan, belge verilecek öğrencilerle ilgili konularda Hoca ile istişare eder.

e. Belge, asistanın imzasıyla öğrenciye teslim edilir.

14) Asistanlar

 1. TUBA KAYA
 2. MÜBERRA YARAN KUZUDİŞLİ
 3. SEVGİ ARPACI
 4. FATMA EROĞLU
 5. FATMA HİLAL FERŞATOĞLU
 6. ZEHRA ÖZDEMİR
 7. ÖZLEM YAZGU TOK
 8. ASİYE YILDIZ
 9. HURİYE VERGİLİ PAKSOY
 10. EMİNE ŞEN

            11.BELGİN ZENGİN

            12.UĞUR BETÜL ÖZTÜRK

            13.HALİSE AKGÜL

14.CEYLAN ŞAHİN

            15. FATIMA ALGIN

            16.SAKİNE PARTANAZ

          17.SERPİL RUMEYSA KILIÇ

          18.NURCAN YAĞCI

          19. FERDA SARIDEMİR

          20.GÜNNUR CEBESOY

          21.HATİCE YAZICI

          22.HAVVA TANSUKALP

          23.SALİHA YALÇINKAYA SEYİS

          24.FATMA TAŞTEK

          25.SEBAHAT TELLİOĞLU

          26.FERDA AKMAN

          27.ZEYNEP DEMİRBAŞ

          28.ZEYNEP KÖSE

          29.AYCAN GÜLTEKİN

          30.AYŞE GÜL UÇAR

          31.ZÜLEYHA YILDIZ

          32.BÜŞRA SULTAN NARİN

          33.DİLEK ZORLU

          34.EDA YALÇINKAYA

          35.ELİF ŞAŞMAZ

          36.ŞEFİKA ÇELİK

          37.GONCA HİLAL UÇAR

          38.EMİNE MOLDİBİ

          39.FATMA ANI

          40.FATMA ŞAHİN

          41.HABİBE BAŞAL

          42.HAMİYET ARSLAN DEMİRCİ

          43.HATİCE BAYRAKTAR EROĞLU

          44.HATİCE DELAL

          45.HATİCE DURMUŞ

          46.HATİCE KAPLAN

            47.HATİCE ŞEN ÇİFTCİ

            48.HİLAL KURT

            49.MÜZEYYEN DOĞANYİĞİT AÇIKGÖZ

            50.KADRİYE ANLAYIŞ

            51.MAHMURE YEŞİLDAŞ

            52.PEMBE YILMAZ

            53.RUKİYE KALIN

            54.ŞEFİKA TARHAN UYSAL

            55.ŞULE GÜLER

            56.ŞÜKRAN AKIN

            57.ÜLKÜ CÖMERT

            58.EMİNE CİVİL

            59.YASEMİN AKBA

            60.İZZET NURAY BAYINDIR

            61.KEZİBAN ERSOY

            62.LEYLA GÜRBULAK

            63.NEBAHAT DOĞAN

15) Asistanların Görevleri

a. Asistanlar, akademide uygulanan eğitim ve öğretim çalışmalarının aktif hocalarıdır.

b. Kadroya alınan ve göreve başlayan asistanlar, her dönem akademiye devam edip etmeme ve ders okutup okutmama hususunda irade beyanlarını Hoca’ya ileterek taahhütte bulunurlar.

c. Asistanlar, akademiden geçici veya sürekli ayrılmaları durumunda kararlarını Hoca’ya bildirip izin isterler.

d. Asistanın tayin ve değişimi Hoca’nın tasarrufundadır.

e. Asistanlar derslerde Hoca’nın yardımcılarıdır; öğrencilerin ferdî derslerini yürütür, takip formlarıyla[21] kendilerine bağlı öğrencilerin ders ve yoklama gibi durumlarını takip ederek Hoca’ya rapor verirler. Bu rapor çerçevesinde dönem veya yıl sonu öğrencinin programa devam etmesi yahut akademiyle ilişiğinin kesilmesi gerektiği hususu karara bağlanır.

f. Hoca’nın derse katılamaması durumunda ders, başasistan tarafından işlenir.

g. Asistanlar, her yıl dersler başlamadan önce eğitim ve öğretim hizmetlerini görüşmek, yeni kararlar almak ve akademide yapılan çalışmalarla alakalı teklifleri değerlendirmek üzere yapılan toplantılara katılırlar.

16) A Grubu Asistanlık ve İcâzetnâme

a. Akademide B grubu asistanı olarak eğitime devam eden öğrenciler bir süre sonra Hoca tarafından A Grubu Asistanı tayin edilir ve tertiplenen bir merasimle icâzetnâme alırlar.

b. İcâzetnâme alanlar akademide görevlendirilip hoca kadrosuna dahil edilirler.

17) Merasimler

a. İcâzetname törenleri[22]

b. Akademi Asistanlar Arası Hafızlık Yarışması (Güz dönemi son hafta)[23]

c. Akademi Asistanlar Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması (Bahar Dönemi son hafta)[24]

d. Kahvaltılı/yemekli toplantılar (Güz dönemi başlarken)

 

KUR’ÂN-I KERİM

EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI

(02 Ekim 2023-13 Mayıs 2024)

 

(Dr. Fatih Çollak)

III- SEMİZ ALİ PAŞA (PAZARTESİ DERSLERİ)

Semiz Ali Paşa Medresesi BAYAN ASİSTANLAR Kur’ân-ı Kerim İhtisas Eğitim ve Öğretim Programı

1) Amaçlar

Bu programla;

a. Kur’ân’ı Kur’an’dan tanıtmak

b. Kur’ân’ın vasıflarını Hz. Peygamber’den öğrenmek

c. Kur’ân’ı sevdirmek

d. Kur’an eğitim ve öğretiminin önemini kavratmak

e. Kur’ân’ı doğru okuma, güzel tilâvet etme usul ve esaslarını öğretmek

f. Mesleki bilgi ve becerisiyle kifayetli; örnek ahlâkıyla liyakatli Kur’an hocaları, öğretmenleri ve öğretim görevlileri yetiştirmek

g. Kur’an’a hizmet sevgisini aşılamak

h. Kur’an hizmetleriyle insanlara dini sevdirmek amaçlanır.

2) Program Eğitim Süresi

a. Program 2 (iki) yıl temel, 2 (iki) yıl asistanlık hazırlık eğitimi olmak üzere toplam 4 (dört) yıl sürelidir.

b. Temel eğitim zorunlu, asistanlık hazırlık ihtiyaridir.

3) Ders Mekân ve Günü

a. Bilim ve İnsan Vakfı Semiz Ali Paşa Medresesi, Fatih.

b. Pazartesi

4) Takvim

a. Güz dönemi…….      (02 Ekim 2023-15 Ocak 2024)

b. Ara tatil…………     (16 Ocak 2024-12 Şubat 2024)

c. Bahar dönemi…...     (13 Şubat 2024-13 Mayıs 2024)

d. Yaz tatili ……….     (14 Mayıs 2024-07 Ekim 2024)

5) Dersler

a. Kur’ân-ı Kerim[25] ….….(13.30-14.30)

b. Tefsir[26]………………. (14.30-15.00)

6) Müfredat

a. Tashîh-i huruf, tecvit tahlilleri ve sûre kıraati

b. Arapça tecvit metin okumaları

c. Tecvit ve kıraat terimleri

d. Sûre tefsirleri

7) Hocalar

a. Hoca

b. Asistanlar

8) Ders Usulü

a. Toplu kıraat

b. Ferdî ders dinlemeleri

c. Konu sunumları

d. Tefsir açıklamaları

9) Akademi Öğrenci Portföyü

a. Kur’an Kursu hocaları[27]

b. Öğretmenler[28]

c. Öğrenciler[29]

10) Öğrenci Grupları

A- KIDEMLİ ÖĞRENCİLER

a. Önceki dönem Lâleli veya Zeytinburnu’nda[30] ders almış ve bu dönem medreseye devam etmekte olan kıdemli öğrenci grubudur.

b. Grup içinden önceki dönem iki yıllık temel eğitim süresini tamamlayanlar derslere girmez. Üçüncü eğitim ve öğretim yılı güz döneminin ilk haftasında mezuniyet sınavına tâbî tutulurlar. Başarılı olanlar Tashîh-i Huruf Belgesi alırlar. Mezun olan bu öğrenciler 2023-2024 döneminde derslere girmeyeceklerinden kayıt ücretleri kendilerine iade edilir. Başarısız olanlar asistan çevrimiçi derslerine yönlendirilirler.

c. Önceki dönem iki yıllık temel eğitim süresini tamamlamayanlar bir dönem daha medreseye devam eder. Süre sonunda mezuniyet sınavına tabi tutulurlar. Başarılı olanlar Tashîh-i Huruf Belgesi alır ve mezun olurlar. Başarısız olanlar asistan çevrimiçi derslerine yönlendirilirler.

d. Mezuniyet sınavında başarılı olup asistanlık hazırlık eğitimine devam etmek isteyenler dönem kayıt şartlarını yerine getirmek ve belgelerini sorumlu asistan Sevgi Yeler’e ibraz etmek şartıyla, bu işlemlerin tamamlandığı tarihten bir hafta sonra belirlenen gün ve saatte Asistanlık Hazırlık Sınavı’na girme hakkına sahip olurlar.

e. Sınavda başarılı olanlar Semiz Ali Paşa Medresesi kıdemli B Grubu asistanları arasında iki yıl süreli eğitime tâbî tutulur, dördüncü yılın sonunda (sınavsız) B Grubu asistanı tayin edilirler.

f. Başarısız olanların medrese ile ilişiği kesilir.

B- YENİ ÖĞRENCİLER

a. Medreseye ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler grubudur.

b. Grup, kayıt yaptırdıktan sonra iki yıl temel eğitimi alır.

c. Güz dönemi toplu derslerde bulunur ve ferdî ders almazlar.

d. Bahar dönemi toplu derslerde bulunur ve asistanlardan ferdî ders almaya başlarlar.

e. İki yıllık temel eğitimin her döneminde kayıt yeniler ve derslere devam ederek eğitimlerini tamamlarlar.

f. İkinci yılın sonunda (bahar dönemi) mezuniyet sınavına tâbî tutulurlar. Başarılı olanlar Tashîh-i Huruf Belgesi alarak mezun olurlar.

g. Başarısız olanlar asistan çevrimiçi derslerine yönlendirilirler.

h. Mezuniyet sınavında başarılı olup belge alanlardan asistanlık hazırlık eğitimi almak isteyenler dönem kayıt şartlarını yeri getirmek ve belgelerini sorumlu asistan Sevgi Yeler’e ibraz etmek şartıyla, bu işlemlerin tamamlandığı tarihten bir hafta sonra belirlenen gün ve saatte Asistanlık Hazırlık Sınavı’na girme hakkına sahip olurlar.

ı. Sınavda başarılı olanlar akademi kıdemli B Grubu asistanları arasında iki yıl süreli eğitime tabi tutulur, dördüncü yılın sonunda (sınavsız) B Grubu asistanı tayin edilirler.

i. Başarısız olanların akademiyle ilişiği kesilir.

11) Kayıt İşlemleri

a. Tüm öğrenciler programa 01-30 Eylül 2023 tarihleri arasında internet (http://www.bilimveinsanvakfı.org.tr) adresinden form doldurmak suretiyle kayıt yaptırırlar.

b. Kayıt yaptırmak isteyen tüm öğrenciler kayıt ücreti olarak vakfın ilgili banka hesabına güz ve bahar dönemi için 500’er TL olmak üzere toplam 1000 TL ödemeyi tamamladıktan sonra banka makbuzu veya internet dekontunu sitedeki forma yüklerler.

c. Sistem dışı -idareye ulaşarak veya telefonla- başvurular kabul edilmemektedir.

d. 30 Eylül 2023 günü 17.30’dan sonra sistem kapalı olacağından kayıt işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

e. Kesin kayıt Seviye Tespit Sınavı’ndaki başarıya göre gerçekleşir.

12) Seviye Tespit Sınavı

a. Kayıt işlemlerini yerine getiren yeni öğrenciler eğitimin başladığı gün (11.10.2023) ilk dersin sonunda;

* Kur’an-ı Kerim (Ezber müfredâtı ve yüzüne kıraat)

* Tecvit

* Aşr-ı şerif tilâvetinden Seviye Tespit Sınavı’na tâbî tutulurlar.

b. Sınava ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler girer.

c. Bu öğrenciler;

* Banka makbuzu veya internet dekontunun nüshalarını,

* Kurumlarına (DİB/MEB) ait resmi görev belgelerini,

* (İHL/İLAHİYAT FAKÜLTESİ) öğrenci kimliklerini Seviye Tespit Sınavı’nda imtihan heyetine ibraz ederler.

d. Seviye Tespit Sınavı’na girip 85-100 arasında puan alan öğrenciler programa dahil edilir ve ilgili asistana yönlendirilirler.

e. Puanı 84 ve daha aşağı olanlar başarısız sayılır; içlerinden derslere devam etmek isteyenler çevrimiçi derslere yönlendirilirler.

f. Bu derslere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt ücretleri iade edilir.

g. Öğrencilerin puan durumları mesaj yoluyla kendilerine iletilir.

13) Asistanların Görevleri

a. Asistanlar, akademide uygulanan eğitim ve öğretim çalışmalarının aktif hocalarıdır.

b. Kadroya alınan ve göreve başlayan asistanlar, her dönem akademiye devam edip etmeme ve ders okutup okutmama hususunda irade beyanlarını Hoca’ya ileterek taahhütte bulunurlar.

c. Asistanlar, akademiden geçici veya sürekli ayrılmaları durumunda kararlarını Hoca’ya bildirip izin isterler.

d. Asistanın tayin ve değişimi Hoca’nın tasarrufundadır.

e. Asistanlar derslerde Hoca’nın yardımcılarıdır; öğrencilerin ferdî derslerini yürütür, takip formlarıyla[31] kendilerine bağlı öğrencilerin ders ve yoklama gibi durumlarını takip ederek Hoca’ya rapor verirler. Bu rapor çerçevesinde dönem veya yıl sonu öğrencinin programa devam etmesi yahut akademiyle ilişiğinin kesilmesi gerektiği hususu karara bağlanır.

f. Hoca’nın derse katılamaması durumunda ders, başasistan tarafından işlenir.

g. Asistanlar, her yıl dersler başlamadan önce eğitim ve öğretim hizmetlerini görüşmek, yeni kararlar almak ve akademide yapılan çalışmalarla alakalı teklifleri değerlendirmek üzere yapılan toplantılara katılırlar.

14) A Grubu Asistanlık ve İcâzetnâme

a. Akademide B grubu asistanı olarak eğitime devam eden öğrenciler bir süre sonra Hoca tarafından A Grubu Asistanı tayin edilir ve tertiplenen bir merasimle icâzetnâme alırlar.

b. İcâzetnâme alanlar akademide görevlendirilip hoca kadrosuna dahil edilirler.

15) Merasimler

a. İcazetname törenleri[32]

b. Semiz Ali Paşa Medresesi Asistanlar Arası Hafızlık Yarışması (Güz dönemi son hafta)[33]

c. Semiz Ali Paşa Medresesi Asistanlar Arası Kur’an’ı Güzel Okuma Yarışması (Bahar dönemi son hafta)[34]

d. Kahvaltılı/yemekli toplantılar (Güz dönemi başlarken)

KUR’ÂN-I KERİM

EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI

(11 Ekim 2023-15 Mayıs 2024)

 

(Dr. Fatih Çollak)

IV- ÇEVRİMİÇİ (ÇARŞAMBA DERSLERİ)

ÇEVRİMİÇİ BAYAN ASİSTANLAR Kur’ân-ı Kerim İhtisas Eğitim ve Öğretim Programı.

1) Amaçlar

Bu programla;

a. Kur’ân’ı Kur’an’dan tanıtmak

b. Kur’ân’ın vasıflarını Hz. Peygamber’den öğrenmek

c. Kur’ân’ı sevdirmek

d. Kur’an eğitim ve öğretiminin önemini kavratmak

e. Kur’ân’ı doğru okuma, güzel tilâvet etme usul ve esaslarını öğretmek

f. Mesleki bilgi ve becerisiyle kifayetli; örnek ahlâkıyla liyakatli Kur’an hocaları, öğretmenleri ve öğretim görevlileri yetiştirmek

g. Kur’an’a hizmet sevgisini aşılamak

h. Kur’an hizmetleriyle insanlara dini sevdirmek amaçlanır.

2) Program Eğitim Süresi

a. Program 2 (iki) yıl temel, 2 (iki) yıl asistanlık hazırlık eğitimi olmak üzere toplam 4 (dört) yıl sürelidir.

b. Temel eğitim zorunlu, asistanlık hazırlık ihtiyaridir.

3) Ders Mekân ve Günü

a. Online (ZOOM MEETİNG; ID: 365 536 5704, Şifre: 12345)

b. Çarşamba

4) Takvim

a. Güz dönemi…..…     (11 Ekim 2023-17 Ocak 2024)

b. Ara tatil…………     (17 Ocak 2024-14 Şubat 2024)

c. Bahar dönemi…...     (14 Şubat 2024-15 Mayıs 2024)

d. Yaz tatili ……….     (15 Mayıs 2024-04 Ekim 2024)

5) Dersler

a. Kur’ân-ı Kerim[35] … (19.00-20.00)

b. Tefsir[36]……………. (20.00-20.30)

6) Müfredat

a. Tashîh-i huruf, tecvit tahlilleri, sûre kıraati

b. Tecvit ve kıraat terimleri

c. Tefsir açıklamaları

7) Hocalar

a. Hoca

b. Asistanlar

8) Ders Usulü

a. Sûre okumaları

b. Konu sunumları

9) Online Öğrenci Portföyü

a. Kur’an Kursu hocaları[37]

b. Öğretmenler[38]

c. Öğrenciler[39]

10) Öğrenci Grupları

DİKKAT !

DERSLER ASİSTAN VE A GRUBU -ASİSTAN ADAYLARINA- YÖNELİKTİR.

ESKİ ve YENİ ÖĞRENCİLER

a. Her iki grup kayıt yaptırır.

b. Eski öğrenciler derslere dinleyici olarak katılır, ferdî derslerini daha önceki asistan hocalarına dinletmeye devam ederler.

c. Seviye Tespit Sınavı’na yalnız yeni kayıt yaptıranlar girer.

d. Sınavda başarılı olan yeni öğrenciler derslere dinleyici olarak kabul edilir, tayin edilen asistan hocalardan ferdî derslere başlarlar.

e. Asistanların verdiği 1 yıllık ferdî dersleri tamamlayanlar dönem sonu sınava tabi tutulurlar. Başarılı olanlar A Grubuna alınır, başarısız öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

11) Kayıt İşlemleri

a. Tüm öğrenciler programa 01-30 Eylül 2023 tarihleri arasında internet (http://www.bilimveinsanvakfı.org.tr) adresinden form doldurmak suretiyle kayıt yaptırır.

b. Kayıt yaptırmak isteyen tüm öğrenciler kayıt ücreti olarak vakfın ilgili banka hesabına güz ve bahar dönemi için 500’er TL olmak üzere toplam 1000 TL ödemeyi tamamladıktan sonra banka makbuzu veya internet dekontunu sitedeki forma yüklerler.

c. Sistem dışı -idareye ulaşarak veya telefonla- başvurular kabul edilmemektedir.

d. 30 Eylül 2023 günü 17.30’dan sonra sistem kapalı olacağından kayıt işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

e. Kesin kayıt Seviye Tespit Sınavı’ndaki başarıya göre gerçekleşir.

12) Seviye Tespit Sınavı        

a. Kayıt işlemlerini yerine getiren yeni öğrenciler eğitimin başladığı gün (11.10.2023) ilk dersin sonunda;

* Kur’an-ı Kerim (Ezber müfredâtı ve yüzüne kıraat)

* Tecvit

* Aşr-ı şerif tilâvetinden Seviye Tespit Sınavı’na tâbî tutulurlar.

b. Sınava ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler girer.

c. Bu öğrenciler;

* Banka makbuzu veya internet dekontunun nüshalarını,

* Kurumlarına (DİB/MEB) ait resmi görev belgelerini,

* (İHL/İLAHİYAT FAKÜLTESİ) öğrenci kimliklerini Seviye Tespit Sınavı’nda mümessil Yasemin Şahin aracılığıyla Hoca’ya ibraz ederler.

d. Seviye Tespit Sınavı’na girip 85-100 arasında puan alan öğrenciler programa dahil edilir ve ilgili asistana yönlendirilirler.

e. Puanı 84 ve daha aşağı olanlar başarısız sayılır; içlerinden derslere devam etmek isteyenler çevrimiçi derslere yönlendirilirler.

f. Bu derslere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt ücretleri iade edilir.

g. Öğrencilerin puan durumları mesaj yoluyla kendilerine iletilir.

13) Asistanların Görevleri

a. Asistanlar çevrimiçi eğitim ve öğretim çalışmalarının aktif hocalarıdır.

b. Kadroya alınan ve göreve başlayan asistanlar her dönem programa devam edip etmeme ve ders okutup okutmama yönünde irade beyanlarını Hoca’ya ileterek taahhütte bulunurlar.

c. Asistanlar, programdan süreli veya süresiz ayrılmaları durumunda kararlarını Hoca’ya bildirip izin isterler.

d. Asistan tayin ve değişimi Hoca’nın tasarrufundadır.

e. Asistanlar derslerde Hoca’nın yardımcılarıdır; öğrencilerin ferdî derslerini yürütür, takip formlarıyla[40] kendilerine bağlı öğrencilerin ders ve yoklama gibi durumlarını takip ederek Hoca’ya rapor verirler. Bu rapor çerçevesinde dönem veya yıl sonu öğrencinin programa devam etmesi yahut akademiyle ilişiğinin kesilmesi gerektiği hususu karara bağlanır.

f. Hoca’nın derse katılamaması durumunda ders, başasistan tarafından işlenir.

g. Asistanlar, her yıl dersler başlamadan önce eğitim ve öğretim hizmetlerini görüşmek, yeni kararlar almak ve akademide yapılan çalışmalarla alakalı teklifleri değerlendirmek üzere yapılan toplantılara katılırlar.

14) Asistanlar

 1. ŞENNUR KARAGÜLLE
 2. YASEMİN ŞAHİN
 3. ZEYNEP YILDIRIM
 4. NEZİHA HAŞİM
 5. ZEHRA APAK
 6. SÜMEYYE AKMANŞEN DEMİR
 7. NACİYE TOK
 8. AZİZE KURUŞÇU
 9. HATİCE GÖK
 10. ELİF AYAN

15) A Grubu Asistanlık ve İcâzetnâme

a. Programda A grubu asistan adayı olarak eğitime devam eden öğrenciler bir süre sonra Hoca tarafından A Grubu Asistanı tayin edilir ve tertiplenen bir merasimle icâzetnâme alırlar.

b. İcâzetnâme alanlar programda görevlendirilip hoca kadrosuna dahil edilirler.

 

 

[1] Hoca ve asistanlar

[2] Alan hocası

[3] Alan hocası

[4] Kadrolu, sözleşmeli ve fahri imam, müezzin, Kur’an Kursu hocaları vd. DİB görevlileri.

[5] İHL meslek dersleri ve DİKAB öğretmenleri.

[6] İHL öğrencileri ve ilahiyat fakültesi öğrencileri/mezunları.

[7] İki yıldan az, tam iki yıl yahut iki yıldan fazla süre.

[8] İki yıldan az, tam iki yıl yahut iki yıldan fazla süre.

[9] Bu form bilgi-işlem ve sekretarya sorumlusu Faruk Algın Hoca tarafından hazırlanır.

[10] İcazet alacaklar mâkul bir sayıya ulaştığında.

[11] En az 10 (on) kişinin müracaat etmesi şartıyla.

[12] En az 10 (on) kişinin müracaat etmesi şartıyla.

[13] Hoca ve asistanlar

[14] Alan hocası

[15] Alan hocası

[16] Kadrolu, sözleşmeli ve fahri Kur’an kursu hocaları.

[17] İHL meslek dersleri ve DİKAB öğretmenleri.

[18] İHL öğrencileri, ilahiyat fakültesi öğrencileri/mezunları.

[19] İki yıldan az, tam iki yıl yahut iki yıldan fazla süre.

[20] İki yıldan az, tam iki yıl yahut iki yıldan fazla süre.

[21] Bu form bilgi-işlem ve sekretarya sorumlusu Özlem Tok Hoca tarafından hazırlanır.

[22] İcazet alacaklar mâkul bir sayıya ulaştığında.

[23] En az 10 (on) kişinin müracaat etmesi şartıyla.

[24] En az 10 (on) kişinin müracaat etmesi şartıyla.

[25] Hoca ve asistanlar

[26] Hoca

[27] Kadrolu, sözleşmeli ve fahri Kur’an Kursu hocaları.

[28] İHL meslek dersleri ve DİKAB öğretmenleri.

[29] İHL öğrencileri, ilahiyat fakültesi öğrencileri/mezunları.

[30] İki yıldan az, tam iki yıl yahut iki yıldan fazla süre.

[31] Bu form bilgi-işlem ve sekretarya sorumlusu Sevgi Yeler tarafından hazırlanır.

[32] İcazet alacaklar mâkul bir sayıya ulaştığında.

[33] En az 10 (on) kişinin müracaat etmesi şartıyla.

[34] En az 10 (on) kişinin müracaat etmesi şartıyla.

[35] Hoca ve asistanlar

[36] Hoca

[37] Kadrolu, sözleşmeli ve fahri Kur’an kursu hocaları.

[38] İHL meslek dersleri ve DİKAB öğretmenleri.

[39] İHL öğrencileri ve ilahiyat fakültesi öğrencileri/mezunları.

[40] Bu form bilgi-işlem ve sekretarya sorumlusu Yasemin Şahin tarafından hazırlanır.