Üç Aylar Takvimi

Bilim ve İnsan Vakfı

Üç Aylar Takvimi
Üç Aylar Takvimi

Allah Rasulü s.a.v. bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil: İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalanmadan önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşguliyetinden önce boş vakitlerini, ölümünden önce de hayatını!” (Buhârî, Rikak 3; Tirmizî, Zühd 25)

 

Bu hadis-i şerif bize zamanın bir nimet ve ikram olduğunu, kıymeti bilinmediğinde telafisi imkânsız şekilde heba olup gideceğini hatırlatır.

 

Zamanın farkında olmak, onu ebe­di hayat için sermaye yapmak bütün müminler için sorumluluktur. Fakat bazen bu sorumlulu­ğumuzu unutup geçici meşguliyetlere aldanarak vaktimizi ziyan edebiliyoruz. Bu halden kurtulmak, kendimize gelmek için bir uyanışa, sarsılmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bir vesile bulup yanlışlarımızdan dönmeyi, yüzümüzü ilahî rahmet dergâhına çevirmeyi arzuluyoruz.

 

İşte böyle bir başlangıç için Yüce Mevlâ bizlere bazı bereketli zamanlar ihsan etmiştir. Bu zamanlar, kulluk şuurumuzu tazelemek, Âlemlerin Rabbi’ne yönelmek, günahlarımızdan tevbe etmek, dünyadan yakamızı kurtarıp kalplerimizi temizlemek için Allah Tealâ’nın seçtiği zamanlardır.

 

Üç Aylar’da Ne Yapmalıyız?

 

Üç Aylar’ın ma­nevi ikliminden nasiplenmek için dikkat etmemiz gereken hususlar kısaca şunlardır:

 

• Namazlarımızı cemaatle kıl­maya özen göstermeliyiz.

 

• Kaza namazlarımız varsa bunları kılmalı, yoksa elimiz­den geldiğince nafile ibadet­lere yönelmeliyiz.

 

• Sünnet olan oruçları tutmaya gayret etmeliyiz.

 

• Kur’an-ı Kerim’i çokça okumalıyız.

 

• Kulluğumuzu gözden geçire­rek, eksik ve hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Bu ayları, alışkanlık haline getirdiğimiz günahlardan yakamızı kurtarmak için fırsat bilmeliyiz.

 

• Üç Aylar’ı günahların affı için fırsat bilip samimiyetle sık sık tevbe ve istiğfar etmeliyiz.

 

• Akrabalarımızla, komşu ve dostlarımızla yakınlığımızı ar­tırmalıyız.

 

• Fakir ve muhtaç kimselere yar­dım elimizi uzatıp, bütçemiz nispetinde kayda değer sada­kalar vermeliyiz.