Toplumsal Medya Gönüllülüğüne Gençlerin Dâhil Edilmesi

"Toplumsal Medya Gönüllülüğüne Gençlerin Dâhil Edilmesi" kapsamında; Türkiye, Bulgaristan, Avusturya, Tunus, Singapur, Kolombiya, Sırbistan’dan gelen gençlere Vakfımız, Vakfımızın Faaliyet Alanları, Projelerimiz ve Eğitimlerimiz ile ilgili geniş kapsamlı bilgilendirme yapılmıştır.

Toplumsal Medya Gönüllülüğüne Gençlerin Dâhil Edilmesi
"Toplumsal Medya Gönüllülüğüne Gençlerin Dâhil Edilmesi" kapsamında; Türkiye, Bulgaristan, Avusturya, Tunus, Singapur, Kolombiya, Sırbistan’dan gelen gençlere Vakfımız, Vakfımızın Faaliyet Alanları, Projelerimiz ve Eğitimlerimiz ile ilgili geniş kap
Toplumsal Medya Gönüllülüğüne Gençlerin Dâhil Edilmesi

“Toplumsal Medya Gönüllülüğüne Gençlerin Dâhil Edilmesi” kapsamında; Türkiye, Bulgaristan, Avusturya, Tunus, Singapur, Kolombiya, Sırbistan’dan gelen gençlere Vakfımız, Vakfımızın Faaliyet Alanları, Projelerimiz ve Eğitimlerimiz ile ilgili geniş kapsamlı bilgilendirme yapılmıştır.


Proje kapsamında Bulgaristan Hareketliliğine katılan gençler 5 gün boyunca bir çok etkinliklere katılmıştır. 
Kar amacı gütmeyen ve üniversitelerle birlikte projeler yürüten kurumda genç-lerimiz toplumsal medyada gönüllülük adaylarına nasıl ulaşacakları konuların-da bilgiler aldılar ve kurum yöneticileri-nin deneyimlerini dinlediler.


Gönüllülük projelerinde kazanılabilecek beceriler ve profesyonelleşme kaynak-ları konusunda bilgiler edindiler.
Yangın, deprem gibi afet durumlarında gönüllü yardım faaliyetleri yapan ve ülkemizdeki AKUT ile sürekli iletişim halinde olan kurumda gençlerimiz; gönüllük faaliyetlerinde karşılaşılabi-lecek problemler konularında deneyim kazandılar. Özellikle gönüllülük faaliyet-lerinin devamlılık esaslı olduğu, aksi halde gönüllü olunsa bile gerekli moti-vasyon ve pratik eksikliği olması nedeni ile yararlı olunamadığına dair bilgiler edindiler.


Plovdiv’in kültür başkenti seçilmesi ü-zerine kurulmuş; Language Cafe, Kapak Toplama, çeşitli İngilizce metinleri Bulgarca'ya, Bulgarca metinleri İngilizce 'ye çevirip kültürel mirası koruma gibi etkinlikler düzenleyerek şehrin kültürel yapısına katkı sağlayan bir gönüllülük kurumu. Etkinlikleri ile belli başlı günleri farklı şekillerde topluma yararlı hale ge-tirmeye çalışıyorlar. Gönüllükte devam-lılığı sağlamak için çeşitli fikirler geliştirmiş olmaları ile gençlerimize ışık tuttular.
Plovdiv’in gizemli sokaklarında yapılan hem eğlenceli hem de eğitici, şehre ve binlerce yıllık tarihine harika bir bakış ile Coat of Arms & Motto, Statue of Milyo the Crazy, Roman Stadium, Dzhumaya Mosque, Hisar Kapia and Ethnographic Museum (Kîyumdzioglu House), Nebet Tepe, Constantine and Helena Church, Sasho the Sweetheart, Balabanov’s House&Lapidarium, Ancient Theatre’yu ziyaret eden gençlerimiz Rehber Pavel’e de projemizi anlattılar.


Gençlerimiz akademik radyonun nasıl çalıştığını, 24 saatlik programının nasıl tasarlandığını ve yayınlarda hangi konu-ların öne çıktığı konularında bilgi aldılar. Medya’nın bugünü ve yarını, dijitalleş-menin hayatı nasıl değiştireceğine dair röportaj katılımcıları olarak stüdyoya girdiler. 


Ses düzenlemenin inceliklerini öğrenen ve medya operatörlerinin rehberliğinde haber kayıt ve montaj üzerine çalışan gençlerimiz kamera çekimi ve detayları hakkında bilgi aldılar ve kameranın karşısına geçip “motor” dediler.


Gönüllülük faaliyetlerini çeşitli başlık-lara ayırmış ve her birinin başına yetkili bir kişinin atanmış olduğu kurumda özellikle yaşlılar, engelliler ve yetimler için süre gelen gönüllük faaliyetlerinin anlatımı yapıldı.


Gençlerimiz gönüllü olmanın sadece bir arzu değil tam anlamıyla zihnen de fiziken de faaliyetlerde yer almak oldu-ğu konusunda kazanımlar sağladılar.


Özellikle yardımseverliğin, gönüllülük faaliyetlerinin din, dil, ırk gibi kavram-lardan etkilenmemesi gerektiği vurgusu yapıldı.