"Toplumsal Medya Gönüllülüğüne Gençlerin Dâhil Edilmesi" kapsamında Bulgaristan/Plovdiv’de yönetim toplantısı gerçekleştirildi.

Bilim ve İnsan Vakfı

"Toplumsal Medya Gönüllülüğüne Gençlerin Dâhil Edilmesi" kapsamında Bulgaristan/Plovdiv’de yönetim toplantısı gerçekleştirildi.

Vakfımız Bilim ve İnsan Vakfı’nın Proje Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen; Avrupa Komisyonu ve Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen Erasmus+ projesi “Toplumsal Medya Gönüllülüğüne Gençlerin Dâhil Edilmesi” (2019-1-TR01-KA205-066443) kapsamında ilk 6 aylık döneme ait değerlendirme toplantısı Bulgaristan/Plovdiv’de gerçekleştirildi.

Gönüllü Gençlik Projesi; Toplumu ilgilendiren konularda gençlerin daha duyarlı, daha ilgili ve elini taşın altına koyarak gönüllülük esasına göre çeşitli sosyal faaliyetlerde yer almalarını ve bu süreçte toplumsal medya kullanımları konusunda bilinçlendirilmelerini amaçlamaktadır.

Proje; gönüllülük faaliyetlerine katılmak isteyen gençler, sosyal açıdan dezavantajlı gençler, farkı kurumlarda görevli olan gençlik çalışanları, sosyal medya ve toplumsal medya araçları ile ilgilenen gençlere yönelik kurgulanmıştır.

Proje Ortakları; Bilim ve İnsan Vakfı (Türkiye), Viyana Eğitim Gönüllüleri Derneği (Avusturya), Marie Curie Derneği (Bulgaristan) ‘dir

Proje yönetim toplantısı sırasında, iki gün boyunca, aşağıdaki konular ele alınmıştır.
1. Proje Yönetim ve Organizasyon Faaliyetleri
a. Genel Kurallar ve Şartlar
b. Finansal Raporlama Sistemi
c. Etkili İletişim Planı
d. Kalite Değerlendirme Sistemi
e. Yaygınlaştırma Planı ve Raporlaması
f. Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Planlanması
g. Ulusal Danışma Kurullarının Tesisi
h. Proje Web Sayfası
i. Proje Sosyal Medya Hesapları

2. Proje Fikri Çıktıları
a. Toplumsal Medya Eğitim Müfredatı : İhtiyaç analizine ilişkin toplamda 408 kişiyle 3 ülkede gerçekleştirilen anket sonuçlarının ele alınması, örnek uygulamalar olarak 3 ülkede tespit edilmiş olan 31 farklı gönüllülük ve toplumsal medya çalışmamasının paylaşılması, eğitim müfredatı için konu başlıklarının belirlenmesi ve öğrenme hedefleri için planlamanın yapılması.
b. Toplumsal Medya Eğitim Seti : Eğitim müfredatının oluşturulmasında kullanılacak olan yöntem ve materyallerin tespiti, görev paylaşımı ve iş planın hazırlanması.
c. e-Öğrenme Platformu : Kullanılacak olan uzaktan eğitim sisteminin teknik özelliklerinin paylaşılarak görevlerin planlaması öncesi bilgilendirmelerin yapılması.
d. Animasyon Videolar : Toplamda 6 adet olarak tasarlanacak olan animasyon videolar için kullanılacak olan yazılımının tanıtılması ve içerik oluşturmada dikkat edilecek hususların belirlenmesi.
e. Mobil Uygulama : Görsel resim ve çizimlerle desteklenecek olan ip uçları ve önemli noktaların mobil uygulamada nasıl yer alacağı, kişisel değerlendirme ile gençlerin kendi bilgi ve yeterliliklerini nasıl test edeceklerine dair fikir birliğine varılması.