Fars dili söyleşisi - Mehmet Soymaz

Bilim ve İnsan Vakfı

Fars dili söyleşisi - Mehmet Soymaz
Fars dili söyleşisi - Mehmet Soymaz

Vakfımızın gençlik kolları üyesi aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Fars dili ve edebiyatı bölümü öğrencilerinden Mehmet Soymaz ile Fars dili ve edebiyatı üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşilerimizi Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

İlk söyleşide dilin genel özelliklerinden bahsetmeye çalıştık. İkinci bölümde ise Fars edebiyatının önde gelen klasik dönem şairlerinin eserlerini inceledik.

Son proğramda Fars edebiyatının uyandırıcısı kabul edilen

 “ Peder-i Şiiri Farsi” namı ile maruf Rûdekî hakkında konuştuk.

Rûdekî, İran edebiyatında en fazla örnek alınıp taklit edilen şairlerden biridir. Kendisine yakın bir zamanda yaşamış olan Gazâirî-i Râzî ve Ferruhî-yi Sîstânî ile Muhtârî, Sûzenî-i Semerkandî gibi şairler onun şiirleriyle aynı vezin ve kafiyede şiirler söylemiştir. Muhammed b. Münevver’in 574 (1178) yılında yazdığı Esrârü’t-tev?îd adlı tasavvufî eserde lafız ve üslûp bakımından Rûdekî’ninkileri andıran şiirler vardır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî de Rûdekî’nin şiirleriyle aynı vezin, redif ve kafiyede birkaç gazel söylemiş, bazan da onun kullandığı mazmunları kullanmıştır.Fars dili söyleşisi 3 - Mehmet Soymaz - YouTube