tanıtım filmi çekimi

GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER ZİRVESİ

10.11.2022

GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER ZİRVESİ

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) iş birliğinde gerçekleşen “Gönüllü Teşekküller Zirvesi” ne Bilim ve İnsan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılım sağladık. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 28-29-30 Ekim 2022 tarihinde sivil toplum kuruluşların gençleştirilmesi, sosyal medya, mülteciler, insani yardım ve din eğitimi konuları uzmanlar eşliğinde açık oturumlarda görüşüldü ve önemli kararlar alındı. 
Gönüllü Teşekküller Zirvesine TGTV üyesi 70 STK’dan 150 temsilci katıldı. 
Zirvenin sonunda “Gönüllü Teşekküller Zirve Sonuç Bildirisi” yayınlandı...

      

 

 

GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER ZİRVE SONUÇ BİLDİRİSİ
28-30 EKİM 2022
KARTEPE
Gönüllü Teşekküller zirvesinde, “Değişim ve Dönüşüm Çağında Gönüllü Kuruluşlar”, “Gönüllü Teşekküller Arası İş Birliği ve Yönetimi”, “Topluma Fayda Ortak Noktasında” Gönüllü Kuruluşlar ve Siyaset Kurumu Arasındaki İletişim ve İş Birliği” konularında açık oturum gerçekleştirilmiş, gençleştirme, sosyal medya, mülteci algısı, insani yardım ve din eğitimi konularında iş birliği arama toplantıları ile “Gençlerle Gönüllü Kuruluşlar Sohbeti” yapılmıştır.
Gönüllü Teşekküller Zirvesi çalışmaları sonunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiş olup, katılım sağlayan gönüllü kuruluş temsilcilerimiz bu çalışmanın çok olumlu olduğu ve devam ettirilmesi gerektiğini bildirmişlerdir.
Tüm katılımcılarımızı saygıyla selamlıyor, şükranlarımızı sunuyoruz.
ULAŞILAN SONUÇLAR
GENÇLEŞTİRME
Gönüllü kuruluşların gençleştirilmesi için her kurum öncelikli olarak genç gönüllü kaynağına ulaşmasını kolaylaştıracak şu çalışmaları yapmalıdır.
1. Gönüllü teşekkül faaliyetlerinin, genç nüfusta karşılık bulması için güncel ve yeni alanlara öncelik verilmelidir.
2. Gençlerin gönüllü kuruluşlara olan güvenini pekiştirip, kurumla iletişimini güçlendirecek iyileşme çalışmaları yapılmalıdır.
3. Gençlerin yönetim organlarında yer almasını, kurala bağlayan kurumsal mevzuat düzenlemesi yapıp, gençlerle uyumlu çalışma modeli geliştirmelidir.
Gönüllü kuruluşlar arası iş birliği ile aşağıdaki çalışmaların yapılması uygun bulunmuştur.
1. Gönüllü kuruluşlar iş birliğinde gençlere yönelik vakıf/dernek rehberlik hizmeti geliştirilmelidir.
2. Gönüllü kuruluşlar ortak koordinasyonuyla gençlik meclisi istişare toplantıları düzenlenmeli gençlerle fikir-tecrübe aktarımı ve sorunları konuşma ortamı hazırlanmalıdır.  
3. Gönüllü kuruluşların daha fazla genç gönüllüye ulaşması için, MEB ile program uygulayacak ortak programlar geliştirilmelidir.
4. Gençlik ile ilgili akademik programları destekleyecek ortak burs ve staj programı geliştirilmelidir.
5. Gönüllü kuruluşlar iş birliği ile gençlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmelidir.
 
SOSYAL MEDYA
1. Gönüllü kuruluşlarımız, sosyal medyayı planlı kullanma konusunda farkındalık ve sosyal medya okur yazarlığı eğitimi ve yönetimi çalışmaları başlatmalıdır. Bu eğitim hizmeti için iş birliği yapılmalıdır.
2. İçerik üretecek dijital atölyeler kurulmalıdır.
3. Gönüllü kuruluşlar sosyal medya planlamacıları ve içerik yöneticileri istihdamı yapmalıdır.
4. Yerli ve milli sosyal medya araçlarının geliştirilmesi için ortak çalışmalar yapılmalıdır.
5. Sosyal medyayı etkili kullanan kuruluşlar bir araya gelerek, diğer kurumlara eğitici eğitimi çalışması yapmalıdır.
 
6. Gönüllü kuruluşların sosyal medya donanımını artırmak için iş birliği ile dijital dönüşüm ofis kurulmalıdır.
7. TGTV üyeleri sosyal medyada birbirlerini takip edip dayanışma içinde olmalıdırlar.
8. Gönüllü kuruluşlar sosyal medya araçlarına bütçe ayırmalıdırlar.
9. Kurumların sosyal medya departmanı çalışanları belirli periyotlarla iş birliği arama ve geliştirme toplantıları yapmalıdırlar.
10. Sosyal medyada algı operasyonlarına karşı iş birliği yapılmalıdır.
 
 

 
 
MÜLTECİ ALGISI
1. Gönüllü kuruluşlarımız, mülteciler ve olumsuz mülteci algısına karşı, fikir, söylem ve faaliyet birliği oluşturmak üzere bir platform kurmalıdırlar.
 
2. Gönüllü kuruluşlarımız kendi etki alanı içinde, olumsuz mülteci algısını azaltma çalışması yaparak, yabancıların ve mültecilerin ülkemizde bulunma sebepleri ve ülkemize katkıları üzerine hatırlatma ve bilgilendirmeler yapmalıdırlar.
 
3. Raporlama, anket çalışmaları ve saha araştırmaları yapılmalıdır.
 
4. Gönüllü kuruluşlar, olarak göçmen düşmanlığı üzerinden yapılan siyasete tepki göstermelidirler.
5. Gönüllü kuruluşlarımız, mültecilere ait STK’larla iş birliği çalışmaları yapmalıdırlar.
 
İNSANİ YARDIM
1. Gönüllü teşekküller arasında koordinasyonun sağlanması için ortak güçlü bir sekretarya kurulmalıdır. İnsani koordinasyon çalışmaları ve toplantıları düzenli ve disiplinli bir şekilde sürdürülmelidir.
2. İnsani yardım çalışması yapan gönüllü kuruluşlar, “kriz anı iş birliği” ortak çalışmalarına ivedilikle başlamalıdır.
3. İnsani yardım çalışmalarında uzun süreli iş birlikleri için kuşatıcı projeler üzerine arama çalışmaları başlatılmalı, insani yardım kuruluşları arasında ziyaretleşme ve istişare toplantıları başlatılmalıdır.
 
DİN EĞİTİMİ
1. Gönüllü kuruluşların din eğitimi faaliyetlerinde kaynakların verimli kullanılması adına diyanet teşkilatı ve gönüllü kuruluşlar koordineli bir şekilde çalışmalıdır.
 
2. Halk eğitim müdürlükleri ve Kuran eğitim veren STK’lar arasında iş birliğine gidilmelidir.
 
3. Din eğitimi veren gönüllü kuruluşlar, bürokratik engellerle karşılaşmaya devam etmektedir. Bu tür engellemelerin sona ermesi için iş birliği yapılmalıdır.
 
4. Din eğitiminde, ailelerin de çocukları teşvik edip özendirmesi için gönüllü kuruluşlar iş birliği yaparak, aile, öğrenci ve eğitimciler arasında koordinasyon sağlamalıdır.
 
5. Gönüllü kuruluşlarımız aracılığıyla verilen din eğitimi ülkemiz için son derece elzemdir. Din eğitimi alanında çalışan gönüllü kuruluşlarımız, toplumumuzun geleceği olan gençlerin din sömürgecisi marjinal ve terör gruplarının eline düşmesi engellenmelidir.
 
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı & İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği
30.10.2022 Kocaeli, Kartepe

 

   

Diğer Haberler