Semiz Ali Paşa Medresesi

Semiz Ali Paşa Medresesi; İstanbul Fatih Fevzipaşa Caddesi ile Testereci sokak ve Hattat Rakım Sokakların arasındaki alanda bağımsız bir medrese olarak 1558 den önceki bir tarihte inşa edilmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman dönemi Sadrazamlarından Semiz Ali Paşa tarihte Cedit Ali Paşa olarak ta anılmaktadır. Sadrazam Mimar Sinan’a yaptırdığı Medrese Mimar Sinan’ın inşa ettiği diğer medreselerin aksine, bir külliyeden bağımsız olarak inşa edilmiştir. Süleymaniye medresesi plan şemasına benzeyen medresenin odaları dikdörtgen planla medresenin avlusu etrafında u şeklinde dizilmiştir. Medrese hücreleri toplamda 15 oda olarak yapılmıştır. Duvarları almaşık duvar örgüsüyle yapılmış çatı bölümü kurşun kaplamadır. Eski orjinal girişi değiştirilen medreseye Fevzi paşa Caddesine bakan yeni bir giriş açılmıştır. Bu durumda medrese ile cadde arasında 1,5 metrelik bir kot farkı ortaya çıkmıştır. Semiz Ali Paşa Medresesi günümüze ulaşana kadar çok sayıda onarım çalışması geçirmiştir. Bu çalışmalar sonucu Medrese özgün plan şemasını yitirmiştir. 

Medrese 1792 tarihinde toplam 14 kişi ikamet ederken bu rakam 1869’da 37 kişiye yükselmiştir. 1914 tarihli teftiş raporunda ise medresede 20 öğrenci olduğu kayıtlara geçmiştir.  Medreseye ulaşım Edirnekapı yolundan Fatih güzergahına gidiş hattı üzerinde olup. Fatih Sultan Mehmet Camii’ne gelmeden 150m önce yolun sol bölümünde yer almaktadır. 

Bilim ve İnsan Vakfı’na tahsis edilen medrese, kültür merkezi olarak kullanılmaktadır.

Semiz Ali Paşa Medresesi - Bilim ve İnsan VakfıSemiz Ali Paşa Medresesi - Bilim ve İnsan VakfıSemiz Ali Paşa Medresesi - Bilim ve İnsan VakfıSemiz Ali Paşa Medresesi - Bilim ve İnsan Vakfı